25 éves a MOA

A Magyar Olimpiai Akadémia alakulásának 25 éves jubileuma alkalmából rendezett emlékülés az olimpiai iskolák tanulóinak koszorúzásával kezdődött.


Az alapító Pierre Coubertin, a magyar úttörők Kemény Ferenc, a szellemi bajnok Mező Ferenc, a nemzetközi tekintélyű MOB főtitkár, Csanádi Árpád, a legendás TF igazgató Hepp Ferenc, valamint az ‘56-os szabadságharc során életét vesztő öttusázó, Hegedűs István testnevelő tanár szobránál tisztelegtek a fiatalok a TF kertjében, a hozzátartozók, Mező Zsuzsa, Csanádi Árpádné és ifj. Hepp Ferenc jelenlétében.

A TF auláját zsúfolásig megtöltő ünneplők, akik a Sportmúzeum értékes, a magyar olimpiai sikereket bemutató, valamint az „Olimpia és nevelés” és az olimpiai bélyeggyűjtók kiállításait megtekintve már olimpiai hangulatban érezhették magukat.

A kezdésre ugyan csaknem fél órát kellett várni, de közben a jubileumra készült kiadványból megismerkedhettek az akadémia történetével.

Az olimpiai himnusz elhangzása után Coubertin „Óda a sporthoz” ismert költeményének elhangzása után Aján Tamás az akadémia elnöke köszöntötte a megjelenteket, köztük Isidoros Kouvelost, és Dionyssos Gangast, a Nemzetközi Olimpiai Akadémia elnökét és igazgatóját, Helen Tsakopoulos –Kounalaki asszonyt, , valamint Yiannis Vasilliadas az Egyesült Államok, illetve Görögország magyarországi nagykövetét.

Majd lelkes taps ünnepelte az olimpiai bajnokok elnökével, Dömötör Zoltánnal az élen szép számmal megjelent aranyérmeseket, olimpikonokat és a MOB képviseletében az elnökségben helyet foglaló Szabó Tamás alelnököt.

Aján Tamás visszatekintéssel értékeléssel kezdte ünnepi beszédét. Hangoztatva, hogy az akadémia célja kezdettől fogva az olimpizmus értékeinek megismertetése és népszerűsítése, a nevelés, a hagyományok ápolása volt, s az egész országra kiterjedő tevékenységet vállalt.

Majd említette, hogy a magyar akadémia huszonhatodikként alakult meg, s jelenleg a legaktívabb nemzeti akadémiaként tartják nyilván. Változó összetételben, de változatlan egységben dolgoznak. Munkájuk elismeréseként 1999-ben a MOB Érdemérem kitüntetésben részesültek.

S a Magyar Olimpiai Bizottság közgyűlései során számtalan alkalommal emelték ki az akadémia hasznos tevékenységét., ebben a munkában mint Aján Tamás említette, a tanács tagjai Jakabházyné Mező Mária főtitkár vezetésével komoly szerepet vállalnak.

Schmitt Pál az Akadémia első elnöke a Magyar Köztársaság elnöke külföldi tartózkodása miatt nem tudta személyesen átvenni az oklevelet.

Az alapításkor az Akadémia tanácsának, illetve az Akadémia titkárságának tagjai voltak és jelenleg is a tanács tagjai, dr. Szakály Sándor, dr. Takács Ferenc, dr. Szikora Katalin és dr. Printz János.

Isidoros Kouvelos elnök, az egykori válogatott kosárlabda játékos, majd sikeres menedzser az általa vezetett Nemzetközi Olimoiai Akadémia tevékenységéről beszélt. Bevezetésként az akadémia történetével ismertette meg a jelenlévőket. Majd arról beszélt, hogy a NOB egyetértésével jelenleg három cél érdekében tevékenykednek.

Koordinálni kívánják a szaporodó nemzeti akadémiák munkáját. A nevelés hatékonyabbá tétele érdekében egyetemi szintű képzésre évente harminc fiatal kutatót hívnak meg. S megemlítette, hogy az első évfolyamnak Heim Attila személyében magyar hallgatója is van. Végül, de nem utolsó sorban irányelveket, útmutatást szeretnének nyújtani a nemzeti akadémiáknak.

Beszéde végén elismeréssel szólt a Magyar Olimpiai Akadémia munkájáról, gratulált a testület eddigi tevékenységéhez, s az elkövetkezendő újabb 25 évre további jó munkát kívánt, majd Aján Tamás elnöknek ajándékot nyújtott át.

A magyar akadémia munkájáról a tanács három tagja adott rövid tájékoztatást. Takács Ferenc professzor emeritus, az akadémia történetére tekintett vissza időrendi felsorolásban, címszavakkal emelte ki a legfontosabb eseményeket.

Az országos jellegű olimpiai kronológia elkészítését a vándorgyűlések megszervezését, az olimpiai iskolák, s az olimpiai körök tevékenységét, a nyári egyetem, valamint tudományos konferenciák megrendezését, majd befejezésül az évente megjelenő értékes évkönyveket.

Printz János közgazdász, az Eötvös Kollégiumban rendezett szemináriumra, Keresztényi József egyetemi tanár, történész kezdeményezésére emlékezett, hiszen ez a szeminárium az akadémia előfutárának tekinthető.

A két és fél éves szeminárium idején széleskörű olimpiai ismeretek mellett a magyar sport olimpiai szerepléséről is tájékozódhattak, s rendkívüli élményben volt részük az olimpiai bajnokokkal való találkozás. A hetvenes évek második felében olyan világhírű olimpiai bajnokok, mint Gerevich Aladár és Papp László, Parti János és Németh Angéla tartottak élménybeszámolót, amelyre ma is élénken emlékezik. A színes, élvezetes beszédét azzal az idézettel fejezte be, amivel kezdte „Olimpiában dobog a világ szíve”.

Szikora Katalin, tanszékvezető docens az akadémia nemzetközi kapcsolatairól tartott értékes előadást. Személyes élményeit felelevenítve hangoztatta, hogy Szymiczek Ottó, aki 1930-ban végzett a Testnevelési Főiskolán, döntő szerepet játszott a magyar akadémia megalakításában.

A fiatal testnevelő tanár ugyanis a harmincas évek elején Athénbe szerződött, a görög atlétika fejlesztésére kérték fel. Végül Görögországban maradt, de mindvégig szoros kapcsolatban maradt a magyar atlétika vezető szakembereivel, Sír Józseffel, Koltai Jenővel, és társaival. Később szerepet vállalt a Nemzetközi Olimpiai Akadémia vezetésében is.

Mint az akadémia dékánja bíztatta a magyarokat, hasonló intézmény megalakítására. A huszonöt évvel ezelőtti alakuló ülésen is jelen volt, s később több magyar előadó és hallgató számára tette lehetővé az akadémiával való szorosabb együtműködést. De azt is megemlítette, hogy fia, Szymiczek Márton az athéni olimpia főrendezőjeként írta be nevét az olimpiai mozgalom történetébe.

A személyes élményeket, kapcsolatot felelevenítő emlékezés után szólt a környező országok olimpia barátaival kialakított kapcsolatokról, a nyári egyetemekről. Majd Szymiczek Ottó emlékét egyik 1987-ben elhangzott beszédét idézte fel hangfelvételről.

A Honfoglalás című film betétdalára népi táncok bemutatójával, majd a Himnusz elhangzásával ért véget a Magyar Olimpiai Akadémia bensőséges, a jubileumhoz méltó ünnepsége.

Rátonyi Gábor bejelentette, hogy a MOA következő vándorgyűlésének a zuglói Önkormányzat lesz a házigazdája 2011 tavaszán.

Videók